عسل محمدی را دوباره به زندان بردند

  عسل محمدی در پی برگزاری جلسه دادگاهش در ارتباط با پرونده بازداشتی‌های هفت تپه، باردیگر بازداشت و روانه زندان شد. امروز یکشنبه ۱۳مرداد ماه نوبت محاکمه اسماعیل بخشی عسل محمدی امیر امیر قلی در شعبه ۲۸ بوده است.

Read more

رضا شهابی با قرار کفالت از زندان آزاد شد

رضا شهابی با قرار کفالت از زندان آزاد شد سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، بر پایه خبری دریافتی، عصر امروز رضا شهابی که در جریان تجمع اول ماه مه در مقابل مجلس دستگیر و بازداشت شده بود، با قرار کفالت از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. رضا شهابی مورد استقبال همکاران و اعضای خانواده اش قرار گرفت

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر