برچسب: فعالین کارگری

بزرگترین کمپین حمایتی توسط روزنامه نگاران، رسانه ها و اتحادیه های زحمتکشان یهودیان در امریکا و دیگر نقاط جهان ،برای اعتصابات کارگران ایران

بزرگترین کمپین حمایتی توسط روزنامه نگاران، رسانه ها و اتحادیه های زحمتکشان یهودیان در امریکا و دیگر نقاط جهان ،برای اعتصابات کارگران ایران در حال سازماندهی و شکل گیری است.…

دوشنبه ۲۱ تیر 🔴هفدهمین روز تجمع تعدادی از کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت تپه در فرمانداری .

دوشنبه ۲۱ تیر 🔴هفدهمین روز تجمع تعدادی از کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت تپه در فرمانداری . #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #نه_به_جمهوری_اسلامی #قیام_نزدیک_است #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران #اعتصابات_اعتراضات_سراسری_راه_نجات_ایران راه ارتباطی با #خبرگر👇 👉…