ویدیو ها

قیام مردم عراق علیه فساد دولتی همچنان ادامه دارد

قیام مردم عراق درگیری های شدید در بغدادمیدان خلانی 🔻شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به جوانان قیام کننده ▪️عصر امروز شنبه ۱۸ آبان ۹۸ساعت ۱۷۰۰ به وقت محلی

ترجمه به زبانهای دیگر