برچسب: قیام

‌اسامی و محکومیت های برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ در زندان تهران بزرگ

در اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ هزاران نفر از جوانان در شهرهای مختلف بازداشت شدند و تعدادی از آنان در سیاهچالهای اطلاعات و اطلاعات سپاه در زیر شکنجه جان باختند. در…