گزارش

اعتراضات مالباختگان ادامه دارد

چهار‌شنبه ۲۲ خردادماه؛ تجمع مال‌باختگان (غارت‌شدگان) «عظیم خودرو» روبروی کاخ دادگستری و عدم پاسخگویی مسئولان

ترجمه به زبانهای دیگر