کشتار ماهیگران کشور بی صاحب

اطلاعیه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا درخصوص کشته شدن  دوماهیگیر ترکمن ایران ودستگیری دو ماهیگیر دیگر توسط مرزبانی جمهوری ترکمنستان طی روز گذشته درتمامی گروه ها و کانالهای متعلق به ترکمنهای ایران درشبکه های اجتماعی خبر جنائی کشتن دو ماهیگیر و دستگیری دو ماهیگیر دیگر از ترکمنهای ایران که توسط فرمانداری شهرستان بندر ترکمن پخش شده بود، درج گردید.  جنبه قابل توجه خبر تکرار برخوردهای غیر انسانی و جنایتکارانه ماموران حکومت جمهوری ترکمنستان با ماهیگیران ترکمن ایران بود. جنبه ی قابل توجه […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر