گزارش

جنگ در شمال ترکیه بین مبارزان کرد ونیروهای اردوغان ادامه دارد

جنگ بین مبارزان سوریه دموکراتیک (ق.س.د)و ارتش اشغالگر ترکیه و جهادی‌های تحت حمایتش در تمام طول مرز روژاوا با ترکیه در جریان است. اشغالگران علی رغم حملات هوایی و توپباران نتوانسته اند پیشروی ای داشته باشند

ترجمه به زبانهای دیگر