برچسب: محرومیت

ممانعت از اعزام به بیمارستان جلوگیری ازدرمان و حمزه سواری لفته زندانی سیاسی و فعال عربی که نزدیک به ۱۵سال در زندان به سر میبرد

حمزه سواری لفته فعال عربی که از سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴ در زندان به سر میبرد از بیماری هایی از جمله کیست بیکر و واریکوسل و همچنین کمر درد شدید رنج میبرد…

🔷مسئولان زندان به جای رسیدگی به اعتراض زندانیان در روز بیست ششم فرهاد میثمی را نیز ممنوع الملاقات نمودند.

پس از ممنوع الملاقات شدن #محمد‌حبیبی ، #فرهادميثمي هم ممنوع الملاقات شد. دكتر ميثمي و محمد حبيبي طي يك نامه در اعتراض به تضييع حقوق زندانيان ، دست به نافرماني…