آزادی محمد علی طاهریبنیانگذار عرفان حلقه از زندان

محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه (کیهانی) در ایران، با گذراندن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیتش، آزاد شد . آقای طاهری که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بود که این حکم در مراحل بعدی نقض شد. مطابق ماده ١٩ میثاق  بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان موظف […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر