حکم جلب «سعید مرتضوی» صادر شد

  وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی: 🔹امروز که از اجرای احکام پیگیری کردم به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. 🔹پرونده برای اجرای احکام ارسال شده است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر