💥ممانعت مسئولان زندان از اعزام مرجان داوری به مرخصی

مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. وی توسط شعبه ۲۳ بیدادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک بیدادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ […]

Read more

ترانه وقت براندازی شده، هدیه مرجان زیبا وخردمند به انقلاب ملی ایران

ترانه وقت براندازي شده با صداي مرجان زيباوخردمند، كه خودش مورد شكنجه هاي دهه ٦٠وافع شد حرف آخر را زده وكار نيمه كاره را تمام كرده است. ببينيد و بشنويد ولذت پيروزي را ببريد! منصور اسانلو

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر