به یادمرجان :عاشقا رو صدا بزن ، وقت براندازی شده

شب خودشو باخته به روز، آخر این بازی شده عاشقا را صدا بزن، وقت براندازی شده جان به لبش رسیده، شهر اسیر خسته دوباره پر می گیرند، دخترای شورشی پرنده های زخمی، کوچه ی غرق در خون مرجان در هنر ایران جاودان خواهد ماند و یادش همیشه، قرین گل ها و غنچه ها و زیبایی ها خواهد بود مرجان پیام دهنده رویش ناگزیر جوانه ها، از جمع دوستان و عاشقان هنر مقاومت پر کشید. .هنرمندی که طعم درد و رنج […]

Read more

💥ممانعت مسئولان زندان از اعزام مرجان داوری به مرخصی

مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. وی توسط شعبه ۲۳ بیدادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک بیدادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ […]

Read more

ترانه وقت براندازی شده، هدیه مرجان زیبا وخردمند به انقلاب ملی ایران

ترانه وقت براندازی شده با صدای مرجان زیباوخردمند، که خودش مورد شکنجه های دهه ۶٠وافع شد حرف آخر را زده وکار نیمه کاره را تمام کرده است. ببینید و بشنوید ولذت پیروزی را ببرید! منصور اسانلو

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر