کشتە و زخمی شدن دو کولبر امشب

  برپایە گزارشی کە هم اکنون بە کولبرنیوز رسیدە، غروب امروز چهارشنبە ١٣ تیرماە٩٨، دو کولبر جوان اهل #هانەگرملە از توابع #نودشە با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در منطقە مرزی هانەگرملە کشته و زخمی شدەاند. برپایە این گزارش کولبر جانباختە #گوران_محمد_عزیزی نام دارد و کولبر جوان دیگر کە زخمی می باشد #اسیر نام دارد. تصویر جسد کولبر جانباختە گوران را هم اکنون در بیمارستان شهر نودشە ملاحظە می کنید.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر