مصاحبه با شیر بانوی ایرانی سودابه نامدار زنگنه همسر حمید رضا امینی کارگر اینترنتی

مصاحبه با خانم سودابه نامدار زنگنه همسر حمید رضا امینی کارگر وبلاگ نویس و تلگرامی که در زندان فشاپویه جانش در خطر است. ایشان به نام آریو برزن در اینترنت تلاش  می کرد وحقایق اجتماع را بیان می کرد. کارگری بیکار شده وبدون پشتوانه که خانواده ۴ نفره اش را اداره میکرد. جرم او راستگویی وادم فروشی نکردن است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر