انفجار در کارخانه معدن سرمک ملایر ۳ کارگر کشته و زخمی شدند

روز یکشنبه ۱۶ تیر۱۳۹٨،در پی وقوع یک انفجار در کارخانه معدن سرمک ملایر ۳ کارگر کشته و زخمی شدند. برپایه این گزارش، در کارخانه معدن سرمک ملایر بر اثر انفجار گاز طبیعی در محوطه کارخانه دو نفر کشته و یک نفر زخمی شده اند. بنا به گفته شاهدان عینی، این حادثه معدنی نبوده و درون معدن اتفاق نیفتاده بلکه در محوطه کارخانه گاز منتشر شد و انفجار روی داد.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر