برچسب: معلمان

ادامه احضار و سرکوب معلمان

  بنابر اخبار منتشرشده پرونده يحيي قربان‌زاده به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده‌است. آقای قربان‌زاده معلم در باغملک استان خوزستان است. احضار فعالان صنفی در اسفندماه در استان‌های…

تجمع_سراسری_معلمان_و_فرهنگیان

#سنندج شعار : #معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد امروز سه‌شنبه، ۳ اسفندماه ۱۴۰۰ برای تحقق مطالبات : #همسان‌سازی‌بازنشستگان_مبتنی‌_بر_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رتبه‌بندی‌شاغلان_حداقل_هشتاددرصد_حقوق‌هیات‌علمی