صدای بیصدایان: اعتراض کم توانان جسمی به بی توجهی کامل حکومت اسلامی به معلولان

جمعی از معلولان و فعالان صنفی تشکل‌های معلولان در اعتراض به عدم اجرای ماده ۶ قانون معلولان، مقابل وزارت بهداشت ، دست به تجمع اعتراضی زدند. معلولان در مقابل وزارت بهداشت شعار می‌دادند.بیمه توانبخشی حق مسلم ماست! اجرای ماده۶ حق مسلم ماست! قانون تصویب شده اجرا نباید بشه؟! معلولانٌ دور دیدن،قانونٌ سر بریدن!

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر