‍ آژیتاسیون خبری مافیای قاچاق کالای سپاه پاسداران در کردستان چه هدفی را دنبال می کند؟

مدتی است که ستادهای به اصطلاح مبارزه با قاچاق کالا در کردستان، از افزایش کشف کالای قاچاق در کردستان سخن می گویند. در ادامه این کمپین امروز و در یک مصاحبه مطبوعاتی افزایش قاچاق اسلحه نیز به این کشفیات افزوده شده است. پرسش اینجاست ؟ هدف آژیتاسیون خبری مافیای وابسته به سپاه پاسداران، در باره افزایش کشف کالای قاچاق در کردستان در شرایطی که سپاه پاسداران و مافیای همکارش یکی از بزرگترین باندها و شبکه های قاچاق کالا ،مواد مخدر […]

Read more

آلوده کردن کولبران به مواد مخدر

شماری از داروخانەها و صاحب بارها کولبران را تشویق بە مصرف قرص ترامادول می کنند #کولبرنیز: چندی پیش گزارشی از کولبران پیرانشهر بە کوولبرنیوز رسید کە از فروش آزادانەی قرص ترامادول توسط شماری از داروخانەها را خطر جدی بیان کردە بود. برپایە این گزارش بعض از داروخانەها بە جای داروهای مسکن عادی ترامادول تجویز می کنند و بە ویژە کولبران تشویق می شوند برای تحمل سرما و خستگی و سنگینی بار این قرص ها را مصرف کنند. طبق این گزارش […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر