گزارش

میکونوس لکه ننگی بر دامان دادگاه های حقوق بشر اروپا

🔸 ۲۹ سال پیش در جریان #ترور_میکونوس، #صادق_شرفکندی، #همایون_اردلان و #فتاح_عبدلی، سه تن از رهبران وقت حزب دمکرات کردستان ایران و #نوری_دهکردی، فعال سیاسی ایرانی کشته شدند. دادگاه برلین برای اولین بار سران وقت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر دست داشتن در این ترور محکوم کرد.