دروغ های حکومتیان در باره جنگ افشا میشود. ناخدا حمید احمدی همرزم نا خدا افضلی فرمانده کل نیروی دریایی که نیروی دریایی عراق را در البکر درهم کوبید، وپاداش ان را با اعدام شدن خود گرفت. جنگ 2+6 ساله عراق و ایران گفتگوی حمید احمدی ناخدای سابق نیروی دریایی ایران با تلویزیون “ایرانیان در برلین” در تاریخ شهریور-مهر 1381 کار حمید احمدی پس از پایان زندگی نظامی در این گفت و… YOUTUBE.COM

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر