کمپین نه به خوشونت علیه زنان در مریوان باحضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد

محمد دانش زیر شکنجە شدید قرار دارد حمە دانش از شرکت کنندگان اکسیون اعتراضی امروز مریوان، بر اثر شدت شکنجە در وضعیت نامناسب جسمی قرار گرفته است درپی تجمع عده ای از فعالان حقوق زنان وفعالان مدنی در اعتراض به خشونت علیه زنان نیروهای امنیتی به اعضای این کمپین حمله برده وعده ای را دستگیر وشکنجه کرد . شنکجە و جنایت را متوقف کنید

Read more

فشار برمطبوعات ورسانه ها همچنان ادامه دارد :بازرسی دفتر مجله ایران فردا

بازرسی دفتر ایران فردا توسط ماموران امنیتی 🔺امروز صبح حدود ده مامور امنیتی همراه کیوان صمیمی به دفتر مجله ایران فردا رفته و آنجا را شدیدا مورد بازرسی قرار داده و هر چه خواسته اند همراه برده اند. 🔺کیوان صمیمی سردبیر مجله ایران فرداست که اخیرا رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شده بود. 🔺معلوم نیست نیروهای امنیتی در حالی که زندگی مردم تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارد و خطرات امنیتی کشور را تهدید می کند چه از جان […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر