برچسب: نیشکر هفت تپه

مصاحبه شبکه کلمه با آقای منصور اسانلو درباره وقایع و اعتراضات نیشکر هفت تپه

گفتگو با آقای منصور اسانلو (سندیکالیست کارگری) در مورد بازداشت 34 تن از کارگران معترض به ضعف های مدیریتی این شرکت خصوصی سازی شده و به تعوق افتادن پرداخت چندین…