چهارم بهمن، روز کشتار کارگران خاتون آباد، روز جانباختگان جنبش کارگری

در دوران خاتمی اصلاح طلب، در چهارم بهمن ماه ۱٣٨۲ نیروهای نظامی از زمین و هوا به کارگران خاتون آباد که فقط خواهان شغل بودند، حمله کردند و تعدادی زخمی و چهار نفر از کارگران به نامهای ریاحی، مدنی، جاویدی و مهدوی را کشتند. در دوران خاتمی همچنین کلیه کارگران کارگاههای تا ۱۰ کارگر و تمام کارگران قالیبافی را از شمول همین قانون کار ضد کارگری خارج کردند. #زنده_باد_انقلاب #نان_کار_آزادی_اداره_شورایی #زنده_باد_جنبش_نان_کار_آزادی #نان_کار_آزادی_حکومت_کارگری

Read more

موسیقی پیاده رو برای پیاده ها، زحمتکشان هم هنرمی خواهند

در پی گران شدن هزینه زندگی  در ایران ، هزینه هنر وفرهنگ هم افزایش یافته است. در پی جلوگیری از هنرآزاد و مردمی  در ایران ، توسط حکومتیان ، بخش بزرگی از جوانان هنردوست وهنر مند ایرانی از هر فرصتی برای ابراز هنر وحرف های نگفته خود استفاده می کنند. همکنون یکی از پیکار هایی که در میهن ما جریان دارد، پیکار فرهنگی  است. جلوه هایی از این پیکار وهنرمندی را در فضای اینترنتی می بینیم. گاهی یکی از شبکه […]

Read more

کلیپ کارگری تولید از کانون مدافعان حقوق کارگر

کانون مدافعان حقوق کارگر از همان سال های ۱۳۸۴ خورشیدی پا گرفت. در جلسه ای برای حمایت از محمود صالحی بود که بعد همگی تصمیم گرفتیم سطح انرا از یک موضوع فردی به یک موضوع طبقاتی .اجتماعی ارتقا بخشیم. جلساتش در خانه فریبرز وعلیرضا پا گرفت. تا امروز به عنوان یک نهاد مدافع حقوق کارگر تلاش کرده است وهاله نیز نقش به سزایی در تلاش های ان دارد. کلیپ را با هم ببینیم منصور اسانلو

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر