گزارش

ویدا موحد اولین دختر خیابان انقلاب ‘آزاد شد’

  پیام درفشان وکیل دادگستری از آزادی دو روز قبل ویدا موحد، اولین زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرد، خبر داده است. آقای درفشان این خبر را در صفحه اینستاگرام خود تایید کرد. او در این پیام نوشت: “ویدا موحد آزاد شد. مورخ …

ترجمه به زبانهای دیگر