مركز اسلامى بيت الزهراء متعلق به ج ا ايران در پاريس پلمپ شد

  نيروهاى امنيتى فرانسه مركز اسلامى «بيت الزهراء» در پاريس را بست و 11 شخص از مسؤلين اين مؤسسه شيعى به اتهام شركت در عمليات تروريستى بازداشت كرد. با توجه به فعاليتهاى تروريستى ايران در سالهاى اخير در اروپا، اكثر مؤسسه ها و مراكز مذهبى ايران در اين كشورها لانه هائى براى كارهاى تجسس و فعاليتهاى تروريستى عليه مخالفان نظام ج ا ايران است، فعالان از رفتن به اين اماكن خودارى و از افرادى كه به اين مراكز تردد مى […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر