انقلاب ملی ایران راهی به جز پیروزی ندارد

موقعیت انقلابی یا شورش های کور؟/پانته آ بهرامی ژانویه ۲, ۲۰۱۸       مهمترین ویژگی شعارها در کنار عصبانیت از وضعیت گرانی و اقتصادی، سکولار بودن این شعارهاست. معترضان از «الله اکبر» و «یا حسین میرحسین» عبورکرده اند، حتی دو جناح حکومتی را با شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» پشت سر گذاشته اند. خصلت غیر مذهبی بودن این حرکت قابل تأمل است، چه همه حرکت های قبل از دی ماه ۹۶ به نوعی با مذهب و یا یکی از جناح […]

Read more

رفراندم آری یا نه؟/پانته آ بهرامی

رفراندم آری یا نه؟/پانته آ بهرامی ژانویه ۱۸, ۲۰۱۸      در روزهای اخیر شعار «رفراندم، رفراندم» هم در برخی از شهرهای ایران شنیده می شود و هم بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور تمام قد پشت این شعار رفته است. پرسش اصلی این است آیا رفراندم در شرایط فعلی راهکار کاربردی دارد؟ شرایط فعلی چیست؟ اکنون پایه های قدرت بر اثر اعتراضات مردمی ترک خورده است. توهم بخش مهمی از طبقات پایین و طبقه متوسط جامعه نسبت به حکومت فرو […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر