واقعه طبس یکی از رازهای پشت پرده که اشکار می شود.

ویکی‌لیکس و شکست عملیات پنجه عقاب باند فرودگاه واقع در صحرای طبس برای چندین سال مورد بهره برداری ارتش آمریکا قرار داشت که از طریق آن کمک های لجستیکی خود را به مجاهدین افغان می رساند که در حال نبرد با ارتش شوروی بودند.   روس‌ها (اتحاد شوروی) بارها و بارها به شاه اعتراض کردند که چرا باند صحرای طبس را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده است و حتا چندین بار نیز تلاش کردند که هواپیماهای میگ ۲۵ خود را […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر