امسال هم چهارشنبه سوری و نوروز زمستان و سکوت طلبی و روضه خوانی های اسلامیست ها را در هم شکست.#منصوراسانلوکارگرسندیکالیست٢٩ اسفند١٣٩٨

  امسال هم چهارشنبه سوری و نوروز زمستان و سکوت طلبی و روضه خوانی های اسلامیست ها را در هم شکست. گرمای شادی چهارشنبه سوری خفتگان را بیدار کرد. عمو نوروز را کشاند پشت در ها و پنجره ها! آپان گانی ها در همه این رزم آوری های پیشانوروزی با ما هستند. #منصوراسانلوکارگرسندیکالیست٢٩ اسفند١٣٩٨ @mansoor1999 https://t.me/khabargar  

Read more

در استقبال چهارشنبه سوری و نوروز .تسلیم #ملا کرونا نشویم

براندازان با رعایت تمام موارد ایمنی و بهداشتی خیابان ها را از رژیم اسلامی پس میگیرند .بعد از ۲ اسفند رژیم اسلامی باید سرنگون میشد ولی با بکار گرزفتن توطءه #ملا کرونا از ویروس کرونا از براندازی اش فرار کرد .سران رژیم معلوم نیست کجا هستند پارتیسان ها میدان مقاومت را میگشایند تا همه مردم برای پس گرفتن همه ایران به میدان بیایند . #آبان خونین تا براندازی رزیم اسلامی ادامه دارد #حزب براندازان ایران .

Read more

از فردا هر روز چهارشنبه‌سوری‌ست خطاب موتا به پارتیزان‌های سراسر کشور: از فردا باید از هر کوچه یک بمب برخیزد!

بحث دیشب برنامه همبستگی نو که توسط کارگر سندیکالیست منصور اسانلو اجرا می‌شود اختصاص داشت به جشن پیروزی براندازان در انتصابات و افشای پروپاگاندای اخیر حکومت که به ملاکرونا معروف شد.موتا که مثل چند هفته‌ی گذشته مهمان این برنامه بود، ضمن مزدور خواندن ژورنالیست‌هایی که در اول اسفند مأموریت داشتند از اهمیت پیروزی براندازان در انتصابات بکاهند و همه جا پودر کرونا بپاشند، از تمام ایرانارشیست‌ها و براندازان خواست که از فردا تا پانزده‌ی اسفند صدای کوچه‌پسکوچه‌های تمام شهرها را […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر