برچسب: کاسپین

٣ اردیبهشت تهران تجمع غارت شدگان کارد به استخوان رسیده موسسه کاسپین روبروی دادستانی تهران،

٣ اردیبهشت تهران تجمع غارت شدگان کارد به استخوان رسیده موسسه کاسپین روبروی دادستانی تهران، با شعار: کاسپین دزدخونه چرا باید باز باشه» «یکم خجالت بکشید، کاسپینو ببندید!»