سخنرانی منصور اسانلودر کانون دوستداران ایران در واشنگتنD.C

نقش جنبش کارگری در شرایط پیچیده کنونی ایران – منصور اسانلو ژانویه ۲۰۱۸ -اگر ما مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی را با تلاش خودمان به زیر نکشیم.آینده ایران وخاورمیانه نا معلوم خواهد بود. https://www.youtube.com/watch?v=Xzq38hS7tU4  

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر