‎ شاهزاده رضا پھلوی کتاب زمان انتخاب را منتشر کرد + لینک دانلود

‎زمان انتخاب – رضا پھلوی .‎این کتاب را به همه هم میهنانم تقدیم میکنم ‎به ھمۀ کسانی که ھم چنان برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در پیکارند. ‎ لینک دانلود کتاب https://borobalatar.com/wp-content/uploads/2017/07/Zamane-Entekhab.pdf  

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر