تبعید زندانی کرد به زندان کرمان

شبکه حقوق بشر کردستان، ۴ تیر ۱۳۹۸: فاروق شارویرانی، زندانی سیاسی کُرد که بهمن سال گذشته از زندان مرکزی ارومیه به بند نظامی زندان کرمان تبعید شده بود، روز گذشته به دلایل نامعلوم به قرنطینه زندان مرکزی کرمان منتقل شده است. 🔻 فاروق شارویرانی ۲۱ اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در شهرستان اشنویه بازداشت و در ۲۰ تیرماه بعد از اتمام بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد منتقل شده بود. […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر