سنگاپور دو شناور مرتبط با #رژیم_ایران را بازداشت کرد!!!

  🔻شناورهای Sea Dragon و Gas Infinity متعلق به هولدینگ #کونلون چین به ترتیب جمعه و چهارشنبه از سوی سنگاپور بازداشت شدند. 🔻دادگاه عالی سنگاپور علت این توقیف ها را زیرپا گذاشتن تحریمها علیه ایران و بارگیری و حمل LPG از ایران ذکر کرده است. براساس برآوردی که بلومبرگ هفته پیش انجام داده بود، حداقل5شناور حمل گاز، ال پی جیِ ایران را بعد از تحریمها به مقصد بارگیری کرده اند. 🔻ال پی جی یک محصول جانبی در فرآوری نفت و […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر