گزارش

کارگران کشت و صنعت مغان برای دومین روز پیاپی در اعتراض به خصوصی‌سازی تجمع کردند

کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان چهارشنبه ۵ دی برای دومین روز پیاپی در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. این کارگران یک روز قبل نیز در اعتراض به واگذاری این مجتمع به شرکت شیرین عسل در همین مکان تجمع کرده بودند. مجتمع کشت و صنعت و …

ترجمه به زبانهای دیگر