اتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا مبلغ ۲۰ میلیون یورو کمک های بشردوستانه در اختیار ایران قرار می‌دهد.

. 🔴 دلیل مخالفت خامنه‌ای و سپاه با حضور پزشکان بدون مرز در ایران این است که آن‌ها مستقیماً کمک‌های خود را به نیازمندان می‌رسانند و چیزی به آن‌ها نمی‌رسد. نظام می گوید بما پول نقد بدهید. 🔺 با وجود اخراج پزشکان بدون مرز از ایران اختصاص ۲۰ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی برای مبارزه با #کرونا برخلاف منافع مردم است. این پول بدون نظارت اتحادیه اروپا از سوی نظام اسلامی در جهت منافع باندهای سرکوبگر […]

Read more

کمک به مردم کوبانی برای جمع کردن مین ها

Welcome to the Beautiful Land of Freedom. To that land that knows human’s struggle and resistance. We are moving to the territories that, after a harsh hostility, women and men continue to be at risk of mines explosion near children. If you also want to help us and the people of Kobani to collect mines of war, just visit this website. http://www.garrett.com/cmerwsite/recon_division.aspx And you can personally, order them to send to this address. G . R . Sheikhan Leimuiden str […]

Read more