کنفرانس ورشو با شرکت ۶۰کشور با هدف برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه

  تکرار گوادلوپ؟ با آنکه جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد رأی کشورها را بزند و نگذارد «با همان روش که شاه سرنگون شد» سرنگون شود، کنفرانس ورشو امروز آغاز شد! انقلاب ۵۷ چندین پارامتر داشت؛ ولی «تصمیمات مهم بیرونی» در دی‌ماه ۵۷ در کنفرانس گوادلوپ گرفته شد و فقط چهل روز بعد از آن، انقلاب پیروز شد! امروز تلاش آمریکا برای برگزاری کنفرانسی جهانی در لهستان، شباهتهای زیادی با کنفرانس گوادلوپ دارد و رهبران ج-ا بهتر از هر کسی «اهمیت» […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر