منصور اسانلو در کیهان لندن،مزدبگیران ستون فقرات ازادی خواهی هستند.

منصور اصانلو: مزدبگیران هسته اصلی جنبش دادخواهی در ایران هستند – علی خامنه‌ای به کارگران تهمت وابستگی به خارج را می‌زند چون می‌داند که آنها هسته مرکزی جنبش دادخواهی ستم‌دیدگان هستند. – جنبش مزدبگیران نه تنها کارگران، بلکه معلمان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، استادان دانشگاه یا به عبارت دیگر ۶۰ میلیون ایرانی را در بر می‌گیرد. – در یک سال گذشته مزدبگیران ایران حدود ۳۸۰۰ تجمع و آکسیون اعتراضی برگزار کردند که در جهان بی‌سابقه است. – سپاه با وارد کردن […]

Read more

منصور اسانلو: برای جلوگیری از نابودی ایران باید هر چه در توان داریم هزینه کنیم

منصور اسانلو: برای جلوگیری از نابودی ایران باید هر چه در توان داریم هزینه کنیم منصور اسانلو، فعال شناحته شده کارگری نیز در تطاهرات علیه روحانی حضور داشت، و به پرسش‌ خبرنگار کیهان لندن پاسخ داد. -آیا حضور شما در این تظاهرات جنبه فردی دارد؟ و انگیزه شما از حضور در این تظاهرات چیست؟ -به نوعی هم فردی است و هم کاملا جمعی. من تجربه‌های زیادی در ایران دارم به خاطر حجم وحشتناک سرکوبگری، کشتار مردم، نابود کردن حقوق کارگران، […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر