ویدیو ها

اعتراض مردم گلستان به مبالغ بالای قبوض برق

  مردم گلستان در اعتراض به مبلغ بالای قبض های برق، در اداره برق ، تجمع کردند. مردم توان پرداخت قبوض نجومی را ندارند. قبض یک خانواده که نهایتا ۲۰۰ هزار تومان بود، در عرض یک ماه به ۲ میلیون تومان رسیده است.