ویدیو ها

تجمع اعتراضی دامداران یزد

دامداران یزد در مقابل استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. پنجشنبه ۸ خرداد ماه، دامداران یزد در اعتراض به داشتن هزینه های سنگین، کاهش قیمت محصولات خود و واردات بی رویه گوشت توسط دولت و سپاه که تولیدات داخلی را با بحران جدی تر روبرو ساخته دست به اعتراض زدند.

افشاگری

✌️حمله به منزل و دفتر ‌نماینده ولی فقیه استان یزد

۱۵ جوان مبارز آزادیخواه یزدی با صورت های بسته ، مسلح به سلاح سرد به بیت آیت‌الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام نمایش جمعه یزد وارد شدند ، پس از گوشمالی امام نمایش جمعه یزد منزل او را به آتش کشیدند.  

گزارش
1

تجمع اعتراضی مردم مجومرد یزد در پی کلاهبرداری میلیاردی تحت نام قرآن مقابل استانداری یزد .

تجمع اعتراضی مردم مجومرد یزد در پی کلاهبرداری میلیاردی تحت نام قرآن مقابل استانداری یزد. جمھوری اسلامی در طول چھل سال گذشتە از دین و رموز دینی استفادە کردە است.

اعتراضات

شهر یزد نیز به اعتراضات ضد حکومتی پیوست

هسته اولیه شروع اعتراضات شهر یزد امروز یازده دی ماه

ترجمه به زبانهای دیگر