سند ۲۰۳۰ به دلیل آگاه کردن کودکان به حقوقشان مورد نفرت خامنه ای است

یکی از اختلافات ودعواهای حکومتیان با دولتیان در نظام فقیه جدیدا بر سر سند ۲۰۳۰ مربوط به سازمان ملل و زیر مجموعه حقوق بشری و اموزشی آن به نام یونسکواست. در قسمتی ازاین سند صحبت از اموزش کودکان وزنان در رابطه با حقوق انسانی اشان ودانستن انکه چه حقوقی در رابطه با خودشان وجسمشان دارند، می باشد. هم چنین این سند هدف هماهنگی همه مردم جهان را برای سال ۲۰۳۰ میلادی می خواهد، برای غلبه کردن بر، بسیاری از مشکلات […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر