سند 2030 به دلیل آگاه کردن کودکان به حقوقشان مورد نفرت خامنه ای است

یکی از اختلافات ودعواهای حکومتیان با دولتیان در نظام فقیه جدیدا بر سر سند 2030 مربوط به سازمان ملل و زیر مجموعه حقوق بشری و اموزشی آن به نام یونسکواست. در قسمتی ازاین سند صحبت از اموزش کودکان وزنان در رابطه با حقوق انسانی اشان ودانستن انکه چه حقوقی در رابطه با خودشان وجسمشان دارند، می باشد. هم چنین این سند هدف هماهنگی همه مردم جهان را برای سال 2030 میلادی می خواهد، برای غلبه کردن بر، بسیاری از مشکلات […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر