روز سیزده مهر، پرونده، صندوق ذخیره فرهنگیان مال ماست

هیچ اتهام یا تخلف محرز از سوی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان رد نشد 🔹 جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص اینکه کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان وظیفه‌ای درخصوص بازگرداندن سرمایه از دست رفته صندوق دارد یا خیر، توضیح داد: نحوه بازپس‌گیری سرمایه از دست رفته از متخلفین، موضوعی است که تنها به قوه‌قضاییه، مدیرعامل و هیات مدیره صندوق مربوط می‌شود و کمیته تنها وظیفه کشف میزان تخلفات و متخلفین را بر […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر